Labeling KKM

Kelulusan Labeling KKM adalah berdasarkan syarat yang terdapat dalam Akta Makanan 1983. Untuk memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam akta ini, design dan tulisan yang terdapat di label perlulah mematuhi akta tersebut, barulah sesuatu lebel produk itu dapat diluluskan. Kepakaran dan pengetahuan mengenai labeling perlu ada untuk memudahkan sesuatu label itu dapat diluluskan.

Setiap produk makanan perlulah memenuhi syarat dalam Akta Makanan 1983 iaitu memenuhi Kelulusan labeling KKM.
Setiap produk makanan perlulah memenuhi syarat dalam Akta Makanan 1983 iaitu memenuhi Kelulusan labeling KKM.

Contohnya, antara perkara yang diwajibkan untuk ditulis pada label ialah kandungan nutrisi (nutritional facts), bahan yang terkandung dalam produk dan tiada tuntutan (claim) yang tidak dibenarkan ditulis pada label.

Your Contract Manufacturer