Notification (NOT)

Kelulusan produk kosmetik GMP juga dibuat di IMP. Untuk mendapatkan NOT, pihak kami akan mendaftarkan produk-produk yang dikilangkan di IMP di BPFK. Pihak kami akan membantu agar pihak tuan/puan memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk mendapatkan kelulusan NOT.

Antara perkara yang akan dilakukan ialah:

1. Pendaftaran kilang dengan BPFK

2. Pendaftaran digicert

3. Ujian heavy metal test.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut untuk pengeluaran produk dengan kilang IMP, anda boleh hubungi konsultan kami di:

HP: 019 442 3255 (Ahmad Redho)

Your Contract Manufacturer