Tag Archives: penyediaan makanan

Makanan Halal Membentuk Fizikal, Jiwa, Rohani, Minda

Makanan memberi kesan kepada peribadi kepada orang yang memakannya. Seperti yang dikatakan: “You are what you eat.” Setiap bahan yang Allah turunkan di muka bumi ini tidaklah sia-sia tetapi mempunyai peranannya masing masing sama ada dari segi kesihatan, perjalanan darah, pertumbuhan badan, kekuatan untuk tenaga, pemikiran, minda dan sebagainya – bukan sekadar mengenyangkan.

Kajian dalam bidang sains makanan termasuk bidang seperti mikrobiology, kejuruteraan kimia dan biokimia.

IMP Contract Manufacturing
IMP Contract Manufacturing

Antara cabang disiplin sains makanan termasuk:
Kimia Makanan, mengkaji kandungan molekul makanan dan penglibatan molekul dalam reaksi kimia.
Kimia Fizikal Makanan, kajian prinsip interaksi fizikal dan kimia mengenai sistem makanan, juga teknik fisio kimia yang menjadi alat untuk menghubungkan kajian dan analisis makanan.
Kejuruteraan makanan, proses industri yang terlibat dalam pengeluaran makanan.
Mikrobiologi Makanan, interaksi positif dan negatif antara mikro organisma dan makanan.
Pembungkusan Makanan, kajian tentang bagaimana pembungkusan digunakan untuk memelihara makanan selepas diproses dan penyimpanan sebelum di pasarkan.
Pemeliharaan Makanan, sebab dan cara mencegah kualiti barangan daripada tercemar.
Keselamatan Makanan, sebab, pencegahan dan komunikasi yang berkaitan dengan urusan jangkitan pada makanan
Teknologi makanan, aspek teknologi
Cara masakan/penyediaan makanan, proses penyiasatan saintifik dalam masakan dan fenomena seni penyediaan makanan.
Pembangunan Produk baru, penciptaan produk makanan baru.
Analisa deria (Sensory analysis), kajian mengenai deria pengguna dalam menanggapi makanan