Tag Archives: program membangunkan usahawan

PROGRAM MEMBANGUNKAN USAHAWAN IMP MELALUI CONTRACT MANUFACTURING

PROGRAM MEMBANGUNKAN USAHAWAN IMP MELALUI PROJEK CONTRACT MANUFACTURING

Program membangunkan usahawan melalui contract manufacturing adalah satu usaha yang berterusan yang harus berstrategi agar mendapat hasil yang cemerlang. Dalam sistem pemasaran yang sedia ada sekarang ini terutamanya melalui sistem hypermarket dan pasaraya besar, peniaga kecilan akan menghadapi satu halangan dari segi memasarkan produk mereka kepada orang ramai kerana produk mereka tidak dikenali dan ia memerlukan kos iklan yang besar. Jika keadaan ini berterusan tanpa ada satu usaha yang murni ke arah membimbing usahawan baru ini, lambat laun usahawan-usahawan ini tidak akan mendapat tempat untuk memasarkan produk-produk mereka.

Masalah kedua yang dilihat ialah masalah pemakanan orang Islam yang banyak mengandungi perkara perkara syubhah, gharar, malah ada yang mengandungi unsur-unsur yang haram. Akibat tidak ada informasi yang betul, masyarakat kita tidak mengetahui bahawa beberapa makanan yang terdapat di pasaran mengandungi unsur-unsur haram dan mengandungi bahan bahan kimia yang boleh menjejaskan kesihatan.

Menyedari hakikat ini, IMP Solution sedang dan akan mengatur program membangunkan usahawan melalui contract manufacturing untuk mencipta jenama mereka sendiri untuk mempromosikan makanan halalan thoyiban yang berteraskan IMP. Pelbagai faedah kepada peserta kursus/seminar telahpun dikenalpasti. Produk-produk ini nanti akan diketengahkan kepada masyarakat melalui FB, Youtube, Instagram dan aktiviti-aktiviti yang melibatkan orang ramai.

Contract Manufacturers

TUJUAN PROGRAM

Tujuan diadakan program ini ialah untuk:

Mendedahkan maklumat makanan halaalan thoyiban, termasuk perkara perkara haram dan syubhah dalam makanan kepada masyarakat.

Ini supaya masyarakat kita menyedari batas halal haram dalam makanan dan agar mereka lebih prihatin dalam menjaga makanan kerana daging yang terbit dari makanan yang haram, selayaknya tempatnya di api neraka.

Selain itu ia adalah untuk menyemarakkan industri pengeluaran produk produk makanan yang dikeluarkan oleh orang Islam melalui cara yang mudah tanpa memerlukan mereka mempunyai kilang iaitu contract manufacturing.

Dengan cara ini juga membuka peluang dan outlet pemasaran bagi produk-produk makanan Islam.

Agar bersemaraknya produk pemakanan Islam dan agar kita tidak bergantung kepada makanan yang dikeluarkan oleh bukan Islam.

Ini boleh mengubah fenomena dalam masyarakat kita supaya makanan orang Islam dikeluarkan hanya oleh orang Islam.

Apabila ini berlaku, faktor rohani, akhlak dan jati diri umat-umat Islam terjaga dan kita mendapat keredhaan Allah kerana Allah menyuruh kita memakan makanan yang halaalan thoyiban agar makanan halal bertaraf IMP dapat disebarluaskan di seluruh dunia.

Bersama-samalah para usahawan sekalian untuk mencipta pembaharuan dalam merevolusikan produk mereka dalam program membangunkan usahawan ini melalui contract manufacturing. Di IMP Solution terdapat beberapa konsultan yang boleh membantu anda. Sila ikuti kami dalam FB kami atau hubungi kami. 019-5649016

Untuk Update aktiviti sila Like FB Page: IMP Solution